Kõik artiklid

Dünaamilise juhtimise meistriklassi koolitajad. Juhtimiskogemusi, 2. osa

Autor: Erik Samel

Juhtide uue arenguprogrammi kaheksa koolitajat on väga erinevatelt elualadelt, aga kõigil neil on pikaajaline juhtimiskogemus. Nelja koolitaja juhtimiskogemusi saab lugeda siit, allpool tutvustame arenguprogrammi teisi koolitajaid.

Taavi Midenbritt

Taavi Midenbritt

MTÜ SPIN, arendusjuht

Defineerin ennast juhina jalgpalli kaudu. Algus oli iseõppimise ja proovimise protsess, kus tuli ette nii õnnestumisi kui ka tõsiseid ämbreid. Sport on karm reaalsus – halvasti juhitud võistkond annab tagasisidet silmapilkselt. Kui ootad parimat sooritust, siis alamotiveeritud mängija või võistkond seda pakkuda ei saa. Teadlikumad juhtimisvõtted ja metoodikad sidusin andragoogika õpingutest tulnud põhimõtete ja väärtustega. Õppisin kasutama toetavaid, tunnustavaid ja kaasavaid meetodeid, mis seadsid ausa ja õiglase tagasiside abil võistkonnale piirid ja tee, mida järgida. Meeskonda juhtides olen õppinud, et juht peab oma rolli tagasi tõmbama, et tiimiliikmetel oleks julgust otsustada, panustada ja vastutust võtta. Samas jääb juhile alati vastutus täita oma rolli kas võistkonnas, tiimis või organisatsioonis. See tähendab eestvedamist ja otsuste tegemist.

Meeskonda juhtides olen õppinud, et juht peab oma rolli tagasi tõmbama, et tiimiliikmetel oleks julgust otsustada, panustada ja vastutust võtta.

Avatud ja kaasava juhtimisstiiliga on võimalik õppida oma tiimi paremini tundma, et mõista nende tugevaid külgi, potentsiaali ja arengukohti.


Kaire Viil

Kaire Viil

Selged Sihid OÜ, juhtimis-coach, mentor ja seitsmenda taseme täiskasvanute koolitaja

Esimese juhikogemuse sain aastatel 2010–2020 Tallinna Tehnikaülikoolis. Olen väga tänulik oma tolleaegsetele juhtidele, kellelt sain kinnitust, et olen õigel teel, ning ka ausat tagasisidet, mida võiksin teisiti teha. Juhtisin ülikoolis keelte- ja sotsiaalainete töörühma ning mul oli täpselt paraja suurusega tiim – alati oli kõigi jaoks aega. Seetõttu oli põnev juhtimiskoolitustel õpitut analüüsida ning oma turvalises töörühmas selle alusel püstitatud ülesandeid katsetada. Juhitöö on ennekõike inimeste juhtimine, suhtlusoskus ja julgus on põhilised. Iga töötaja peab tundma, et ta on väärtuslik. Disney Instituudi raamatus „Ole meie külaline“ on minu jaoks oluline lause – kohtle iga klienti nii, nagu ta oleks sinu jõukaim klient, isegi kui ta ostab seekord vaid toosi tikke. Inimesed märkavad, kui tunned juhina nende vastu siirast huvi, usud nende võimetesse ning julgustad ja toetad neid.

Inimesed märkavad, kui tunned juhina nende vastu siirast huvi, usud nende võimetesse ning julgustad ja toetad neid.

Kui läbisin pikemad mentoroskuste kursused, hakkasime mentorlussüsteemi arendama kogu ülikoolis. Sain juhina mentordada algajaid mentoreid, harjutasin igapäevaselt edasiviiva tagasiside andmist ning loomulikult selle tänutundega vastu võtmist. Mentorlust süvitsi uurides ja proovides valisin coaching’u edasiõppimiseks Estonian Business Schooli ning olen nüüd juhtide coach, mentor ja enesejuhtimise koolitaja. Teiste juhendamine ja arengu toetamine on tõhusaim õppimise viis.


Andra Piirsalu

Andra Piirsalu

HMP Hotellid OÜ (Radisson Collection Hotel Tallinn ja Palace Hotel Tallinn, a Member of Radisson Individuals), inimeste ja organisatsioonikultuuri juht

Esimese juhtimiskogemuse sain juba üle 20 aasta tagasi, kui kolisin Tallinna, et alustada tööd rahvusvahelises organisatsioonis. Aasta pärast edutati mind juba oma meeskonna juhiks. See, et ma kasvasin oma meeskonna seest juhiks, oli ühteaegu põnev ja väga arendav, kuid samas ka meeletult keeruline. Alustava juhina tahad ikka ise kõik vead ära proovida ja tihti jäi puudu nii elukogemusest kui ka praktilistest teadmistest. Aga seda enam sai loetud, katsetatud ja õpitud. See aeg andis mulle teadmise, et ei ole lahendamatuid olukordi, ja usu, et koos oma inimestega on võimalik lahendada suuremadki väljakutsed. Edasised aastad on toonud minu tööteele väga erinevaid inimesi ja olukordi – olen õpetanud ülikoolis, elanud koos tiimiga üle koroona-aastad hotellijuhina ja praegu töötan igapäevaselt selle nimel, et minu inimestel oleks meie ettevõtte näol toetav ja innustav töökeskkond ning uutel juhtidel tugi.

Minu lemmikjuhtimisteema on eelkõige talendijuhtimine. See on strateegiline juhtimisprotsess, mis keskendub kvalifitseeritud ja andekate töötajate leidmisele ettevõttesiseselt, nende kaasamisele, arendamisele ja hoidmisele. Usun siiralt, et talendijuhtimine aitab organisatsioonil luua konkurentsieelise, sest nii saab oma parimaid töötajaid tõhusamalt arendada ja säilitada. Samuti aitab see organisatsioonil paremini kohaneda kiirete muutustega tööturul ja vähendada tööjõu kiiret liikumist ettevõttest välja. See on eriti oluline praegu, mil tööjõupuudus aina kasvab. Pidevalt muutuvas maailmas on just inimestele suunatud mõtteviis ja juhtimine jätkusuutlikku ettevõtluse üks põhialuseid. 

Talendijuhtimine aitab organisatsioonil luua konkurentsieelise, sest nii saab oma parimaid töötajaid tõhusamalt arendada ja säilitada.


Esper Linnamägi. Foto: Karen Härms

Esper Linnamägi

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, tegevjuht

Minu juhina töötamise olulisemaid õnnestumisi on pikaajaline meeskonnatöö loominguliste ja tundliku natuuriga inimeste keskel, kelle loodu muudab maailma mõtestatumaks ja väärtuslikumaks elupaigaks.

Kui organisatsioon koosneb eri generatsioonide, oskuste ja emotsionaalse reaktsiooniga indiviididest, tuleb luua keskkond, kus iga liige tunneb end võimalikult turvaliselt. Kõik see nõuab usaldust ja avatud suhtlemist, et vähendada konflikte ja suurendada ühtekuuluvust. Soovid ja plaanid alati ei täitu. Inimesed ongi erinevad, kuid parem arusaamine üksteisest ja koostöö eesmärkide saavutamisel suurendab võimalust kasvada sidusaks meeskonnaks.

Kui organisatsioon koosneb eri generatsioonide, oskuste ja emotsionaalse reaktsiooniga indiviididest, tuleb luua keskkond, kus iga liige tunneb end võimalikult turvaliselt.

Inimeste kuulamine, mõistmine ja nendega arvestamine on aina olulisemad võtmetegurid. See kõik vajab juhtidelt palju kannatlikkust: tuleb võtta aega kolleegide tundmaõppimiseks ja kohandada juhtimisstiili vastavalt olukorrale. Juhtimise olemus seisneb oskusliku tasakaalu leidmises ja hoidmises inimeste tundlikkuse, tööpanuse ja seatud eesmärkide poole liikumise teel.

Olen tänulik võimaluse eest töötada koos meeskondadega, kes on pälvinud rahvusvahelisel areenil oma valdkonnas suurt tunnustust, mis on aidanud kaasa kogu Eesti kultuuri ja riigi tuntusele ning tutvustamisele.

Kõik artiklid

Veel samal teemal: