Õppetöö korraldus • Visionest

Õppetöö korraldus

Üldtingimused

Visionest Institutesse (endise nimega Marketingi Instituut) võetakse õppima kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub, vähemalt B2 tasemel. Sõltuvalt koolitusest või tellijast võib olla nõutud ka koolituslepingu sõlmimine.
Koolitusele registreeritakse peale kirjaliku sooviavalduse laekumist Visionest Institute kodulehelt, e-maili teel või Töötukassast. Koolitusel osalemine kinnitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale avalduse laekumist.


Õppegrupp komplekteeritakse vastavalt laekunud sooviavalduste järjekorrale. Koolitustele registreerimise tähtaeg on hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse algust.
Koolitusele registreerunutele saadetakse täpsem info hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist e-maili teel, milles on olemas täpne koolituse toimumisaeg ja -koht ning info koolituskeskkonda ligipääsemise kohta. Õppijal on õigus saada lisainfot kliendisuhete juhilt koolituse kohta.
Koolitusele registreeritakse õpilased nimekirja alusel, osalemise kinnituseks annab õpilane igal koolituspäeval allkirja.


Koolitusgrupi mittetäitumisel on Visionest Institutel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.


Visionest Institute õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad Visionest Institute koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma selleks kirjalikku luba saamata.
Koolituse eest tasutakse vastavalt e-posti teel esitatud arvele arvel märgitud tähtajaks. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
100% koolituse eest tasutud summast saadakse tagasi vaid siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Visionest Institute teeb kõik endast oleneva, et õppur saaks sel juhul võimaluse registreerida mõnele järgmisele sama teemalisele koolitusele.
Kui õppija teatab koolitusest loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse ajal, siis koolituse eest raha tagasi ei maksta.


Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.


Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppija nimi ja isikukood; 2) Visionest Institute nimi ja registrinumber; 3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis; 4) õppekava nimetus; 5) koolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendi või tunnistuse number; 8) koolitajate nimed.
Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.