Meist • Visionest

Meist

Ettevõttest

Visionest Institute OÜ (endise nimega Turundusproff OÜ) on ettevõte, mille põhifookuseks on ekspordi- ja turunduskoolitused ning juhtimiskoolitused ja – konsultatsioonid. Meie koolitajad on oma ala parimad spetsialistid ja praktikud, kelle missiooniks on anda tõhusalt ja efektiivselt edasi oma teadmisi ja kogemusi. Kasutame innovatiivseid koolitusmeetodeid, mis ühendavad endas nii veebipõhist kui kontaktõpet, networking’ut, mentorlust, coaching’ut, praktilisi harjutusi, konsultatsioone jne. Meie eesmärgiks on pakkuda õpet viisil, mis võimaldab uusi teadmisi lihtsalt ja efektiivselt osalejate töös kasutusele võtta.

Samuti anname välja Eesti ainsat juhtimisajakirja Director, milles on ühendatud põnevad teemad nii juhtimis- kui tehnoloogiavaldkonnast.

Suuremahulised turundusprojektid

Ekspordikoolitustega paralleelselt oleme alates 2010. aastast töötanud erinevate turundusprojektidega. Lennusadama käivitamine aastal 2013 tõi tulemuseks 320 000 külastajat esimesel aastal, põhiturgudeks olid Eesti, Soome, Venemaa, Rootsi ja Saksamaa. Tallinna Teletorni turismiobjektina taastutvustamine Eesti, Läti, Soome ja Venemaa turgudel tõi külastajaid aastaga 240 000.

Ajavahemikul 2016-2018 toetasime INTERREG projekti raames 12 Ida-Eesti ja Ida-Soome väikesadama turundamist Eesti, Soome ja Rootsi turul.

2017. aastal sai alguse Ida-Virumaa kui seiklusturismi tõmbekeskuse turundamise projekt, mis kasvatas 2018. aastal kohalikes majutusasutustes ööbimiste arvu 50 000 võrra aastas.

2015. aastast alates korraldame rahvusvahelist konverentsi Tallinn Marketing Week, kus osaleb igal aastal rohkem kui 500 osalejat ja astuvad üles rahvusvahelised esinejad üle kogu Euroopa.

Innovatiivsed õppeprogrammid

Meie meeskond alustas kombineeritud õpimeetoditega katsetamist juba aastal 2012, kui loodi esimene virtuaalne tootearenduse inkubaator loovettevõtetele. E-õpe, mida kombineeriti grupimentorluse ja ettevõttepõhiste iseseisvate ülesannetega ning kontaktõppe formaadis seminaridega andis ettevõtetele tugeva aluspõhja uute toodete arendamiseks, uute ärimudelite õppimiseks ja katsetamiseks, turunduse planeerimiseks ning juhtimise põhitõdede juurutamiseks.

Sama meetodi täiustamisel loodi järgmise sammuna virtuaalne (loovettevõtete) ekspordiinkubaator: uuendusena toodi sisse mentorlus rahvusvahelistelt ekspertidelt ja praktiline messiettevalmistus koos kohapealse juhendamisega.

2017. aastal saime võimaluse väljatöötatud mudelit ka rahvusvahelises mõõtmes rakendada- käivitasime Ekspordirevolutsiooni projekti Ukrainas, mis oma mahult on üks suurimaid sealseid ekspordiprojekte. 2018. aastal võtsime järgmise projekti raames eraldi fookusesse ka sealsed loomeettevõtted. 2019. aastal allkirjastasime lepingu ühe maailma suurima arengukoostöö programme elluviiva organistatsiooni Chemonics’iga ekspordikoolituste kolmanda tsükli läbiviimiseks, mis sa nimeks Ukrainian Export Evolution ja mida rahastas USAID.

Ekspordikoolituste programmid

Oleme juba 2010. aastast alates Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üheks peamiseks partneriks ekspordikoolituste valdkonnas. Aastate jooksul oleme koolitanud enam kui 600 eksportivat või ekspordist huvitatud Eesti ettevõtet rohkem kui kümne koolitussarja raames.

2011.- 2013. aastal viisime läbi Ekspordirevolutsiooni programmi, mille raames värbasime 50 välismaal töötamise kogemusega noort tööle 50 Eesti ettevõttesse. Koolitus- ja mentorprogramm, mis kestis terve esimese tööaasta, võimaldas aasta jooksul peale programmi lõpetamist teha keskmiselt 1 miljoni euro väärtuses käivet valitud eksporditurul.

Aastatel 2014- 2015 viisime koostöös Rootsi ettevõttega ITM Worldwide läbi e-õppe programmi ekspordijuhtidele sisenemiseks Kanada ja Suurbritannia turgudele.

Programmi Missioon Saksamaa raames koolitasime aastatel 2017- 2018 koostöös konsultatsioonifirmaga Steinbeis Eesti ettevõtteid, kelle ekspordisihiks oli Saksamaa turg. Praktilise õppega programmis aitasid Saksa ärikonsultandid ettevõtetel leida ka sobivaid kliente ja korraldada nendega ärikohtumisi.

2018 – 2019 viisime läbi koolitus- ja mentorprogrammi “Strateegia praktikum” 32 väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele Eestis.

Aastatel 2018 – 2020 viisime läbi ekspordikoolitusi programmis Süsteemne Eksport Euroopas, mille sihtturgudeks olid Saksamaa, Rootsi ja Norra.
2021. aastal alustasime aga Eestis esmakordse veebipõhise ekspordiprogrammiga „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu“, mis koosneb veebiseminaridest ja -konsultatsioonidest, kus konsultandid ja turueksperdid jagavad pandeemia tõttu muutunud turusituatsioonist lähtuvat lähenemist. Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele.