Kõik artiklid

Lääne-Ukraina – ülesehitusinvesteeringute peamine koht

Autor: Anna Bondar

Ukraina seisab sõja tõttu silmitsi hiiglasliku ülesandega, aga vaatamata tohututele väljakutsetele valitseb seal tugev vastupanuvõime ja koostöövaim. Programm „Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamine“ on selle vaimu tunnistuseks, eesmärgiks riigile uut elu sisse puhuda.

Ühtsuses peitub jõud

Programmi üks tugevaid külgi on see, et luuakse väga tugevaid partnerlussuhteid. Piirkondlikes meeskondades saavad kokku eri taustaga spetsialistid, keda seob ühine eesmärk – Ukraina ülesehitamine. Vaid kuus kuud tagasi oli tegu inimestega, kes polnud omavahel tuttavadki. Nüüd moodustavad nad aga kollektiivse jõu, mis aitab kaasa riigi jaoks olulistele muudatustele.

Lääne-Ukraina – ülesehituse strateegiline sõlmpunkt

Regioon, mis piirneb nelja Euroopa riigiga, pakub ainulaadset platvormi riikliku ülesehitustöö juhtimiseks.

 • Suhteline stabiilsus. Võrreldes Ukraina teiste osadega pakub see piirkond suuremat stabiilsust ja turvalisust, mis soodustab majandustegevust.
 • Strateegiline asukoht. Lääne-Ukraina lähedus Euroopa turgudele muudab selle rahvusvahelise koostöö ja kaubanduse väravaks.

Taga-Karpaatia äri- ja investeerimiskeskus – majanduskasvu katalüsaator

Taga-Karpaatia äri- ja investeerimiskeskus sobib ideaalselt kokku säästva arengu riikliku visiooniga. Keskuse põhiülesanne on anda kohalikele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja välisinvestoritele võimalus tegutseda kooskõlas riiklike eesmärkidega, mis puudutavad majanduse elavdamist piirkonnas.

Lääne-Ukraina meeskonna visioon – intensiivse arengu mudel

Lääne-Ukraina meeskonna eesmärk on luua piirkonnale intensiivse majandusarengu mudel. Valdkonnad on järgmised:

 • Investeeringute ligimeelitamine: strateegia kodumaiste ja välisinvesteeringute ligimeelitamiseks.
 • Ettevõtluse arendamine: programmid kohalike ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.
 • Tööjõud: inimeste varustamine uue majanduse jaoks vajalike oskustega.
 • Spetsialiseerumine klastritele: piirkonna nišitööstusklastrite tuvastamine ja arendamine.

Tugeva aluse loomine

Lääne-Ukraina meeskond keskendub ökosüsteemi loomisele, mis soodustab ettevõtluse arengut, investeeringute saamist ja strateegilist positsioneerimist:

 • Ühtne tugi: ettevõtetele terviklikke tugiteenuseid pakkuva keskuse loomine.
 • Lihtsustatud sisenemine: kodu- ja välismaiste ettevõtete ümberpaigutamise ja turule sisenemise hõlbustamine.
 • Finantsjuurdepääs: ettevõtete juurdepääsu parandamine kapitalile eri rahastamisvõimaluste kaudu.
 • Koostöö: partnerluse edendamine ettevõtete ja regiooni tööstuskeskuste või majandustsoonide vahel.
 • Tööjõu täiendkoolitus: oskuste arendamise programmide pakkumine, et suurendada kohaliku tööjõu konkurentsivõimet.
 • Jätkusuutlikkus: jätkusuutlike äritavade ja uuenduslike lahenduste edendamine.
 • Turu laiendamine: ettevõtete toetamine nende laienemisel uutele turgudele.

Edu ja väljakutsed

Lääne-Ukraina keskus on saanud esialgset toetust kohalikelt ametiasutustelt ja ettevõtluse arendamise organisatsioonidelt. Kindlaks on määratud pilootprojekt ja loodud põhitiim tegevuse alustamiseks. Siiski on veel probleeme, sealhulgas kaugtööga seotud mured ja vajadus stardikapitali järele.

Positiivne kogemus – tiimiliikme vaatenurk

Viktor Voznjuk, Lääne-Ukraina piirkondliku meeskonna liige: „Üldised muljed programmist on väga positiivsed. See on huvitav, sellel on selged moodulid, kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad ja mentorid. Piirkondlike meeskondade ja projektide idee on väga hea. Meie tiim oli väga õnnelik, et mentoriks oli Jürgen Raizner. See, et rühm jäi programmi lõpuni kokku, on meie mentori Jürgen Raizneri suur isiklik teene.”

***

Programmi „Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamine“ on Visionest Institute OÜ välja arendanud koostöös Ukraina ettevõtluse ja ekspordi edendamise bürooga (EEPO) ja seda viiakse ellu Diia.Business Ukraina riikliku projekti raames.

Projekti teostatakse USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia abikoordinaatori büroo arengukoostööpartnerluse (DCP) 10. vooru raames ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) rahalisel toel.

Kõik artiklid

Veel samal teemal: