Kõik koolitused

Agiilne projektijuhtimine

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 17/10/2024Lõppeb: 25/10/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Maailm muutub kiiresti ja ettevõtjad peavad muudatustega kaasas käima. Agiilne projektijuhtimismetoodika sai alguse USA-s, kus seda esmalt kasutati tarkvara arendamisel. Tänapäeval on agiilne lähenemine kasutusel ka teistes valdkondades, kuna võimaldab kiiresti reageerida muudatustele, olla paindlikum ja anda kiiresti tagasisidet. Mooduli raames tutvustatakse, mis on agiilne juhtimine ja kuidas seda juurutada oma ettevõttes toote- ja teenuse juhtimisel.

„Oli väga kasulik, huvitav ja praktiline koolitus! Plaanin agiilse projektijuhtimise meetodeid ka oma töös kasutada.” Mari-Lii Hirsik, turundusspetsialist

 

• Agiilse projektijuhtimise mõiste toote- ja teenuse arenduses;
• Protsessi- ja projektipõhise juhtimise võrdlus agiilse meetodiga;
• Agiilse projektijuhtimise põhietapid toote- ja teenuse arenduses;
• Agiilse projektijuhtimise planeerimine toote- ja teenuse arenduses;
• Agiilse projektijuhtimise juurutamine toote- ja teenuse arenduses ja turunduses.

  • mis on agiilne projektijuhtimine ja millised on selle plussid ning miinused;
  • millised on agiilse projektijuhtimise tehnoloogilised abivahendid;
  • kuidas minna üle protsessi- ja projektipõhisest projektijuhtimiselt agiilsele projektijuhtimisele toote- ja teenusearenduses;
  • millised on agiilse projektijuhtimise põhietapid toote- ja teenusearenduses ja mida tuleb iga etapi läbimisel arvesse võtta;
  • kuidas koostada ettevõtte jaoks agiilse projektijuhtimise rakendamise plaan toote- ja teenusearenduses.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused