Kõik koolitused

Turunduse analüütika

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 14/11/2024Lõppeb: 22/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

See moodul on pühendatud turunduse analüütikale ja äriarendusele. Tutvustame nii äriarenduse kui ka analüütika põhimõtteid, samuti kõige kaasaegsemaid tööriistu. Õpite püstitama eesmärke OKR metodoloogia abil. Saate teada, kuidas ühendada müügitiimi ja kommunikatsiooni strateegiad ja ärieesmärgid, et luua terviklikum ja mõõdetav lähenemine tegevustele.

Koolitus annab teile väärtuslikud teadmised ja praktilised oskused, et mõõta, analüüsida ja optimeerida oma turundustegevusi ning saavutada viljakamaid tulemusi. Õpid kasutama kaasaegseid analüütika tööriistu, saama selgust oluliste mõõdikute tähenduses ning seadma selgeid eesmärke oma ettevõtte strateegiatele. Koolitus aitab teil muuta oma ettevõtte tegevus tõenditel põhinevaks ning suurendada oma ettevõtte edu ja konkurentsivõimet turul.

 

• Turunduse analüütika, äriarendus
• OKR eesmärkide metodoloogia
• Agiilsed praktikad eduka äriarenduse jaoks
• 5 kasulikku digitaalset tööriista, millele tuleb tähelepanu pöörata
• Toote ja teenuse analüütika põhimõisted
• Analüütika töövahendid
• Andmete kasutamine toote ja teenuse strateegia loomisel
• Andmete kasutamine igapäevases tegevuses

  • kuidas seada eesmärke kasutades OKR metodoloogiat;
  • kuidas seadistada ning igapäevaselt kasutada olulisemaid äriarenduse platvorme;
  • kuidas kasutada andmeid ettevõtte äriarenduse strateegia loomisel ja igapäevases tegevuses.

 

 

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused