Kõik koolitused

B2B digiturundus

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 31/10/2024Lõppeb: 08/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Koolituse eesmärgiks on anda mitmekülgne ülevaade B2B müügikanalite avamise ja digiturunduse põhimõtetest, enimkasutatavatest platvormidest ja parimates praktikatest.

Koolitusel defineerime esimeseks, mis on B2B müük ja kuidas see erineb B2C müügist. Seejärel tutvustame müügikanalite avamise viise ja neid toetavad digitaalseid vahendeid.

“B2B digiturundus” koolitus on äärmiselt huvitav ja vajalik, kuna annab praktilised teadmised ja oskused, et jõuda oma sihtrühmani, luua püsivaid suhteid ja saavutada mõõdetavaid tulemusi oma B2B strateegias.

“Kogenud turunduspraktikust koolitaja, kes jagas valdkonnast sisevaateid, elulisi näiteid ja põnevaid lugusid. Koolitus äratas minus küll oodatust suuremat huvi B2B digiturunduse vastu.” Mari-Lii Hirsik, turundusspetsialist

• B2B digiturunduse põhitõed;
• B2B suhete loomine LinkedIn’i platvormil;
• B2B müügisuhtluse arendamine uue toote ja teenuse tutvustamiseks;
• Kuidas kiirendada B2B müügikanalite avamist?

  • mis on B2B digiturunduse põhitõed;
  • millised kanalid ja platvormid on enimkasutatavad B2B müügikanalite avamises ja miks;
  • millist rolli erinevad kanalid ja tööriistad B2B müügikanalite avamisel täidavad.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused