Kõik koolitused

Eesmärgi navigaator: teekond visioonini

EttevõtjadJuhid
Algab: 30/10/2024Lõppeb: 20/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

3 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Õpi kuidas seada ja saavutada eesmärke, mis on kooskõlas organisatsiooni visiooni ja eesmärkidega ning kuidas juhtida meeskond coachiva juhtimise põhimõtetel tulemusteni.

Eesmärk: Täiendada ning arendada keskastme juhi kompetentse ning anda reaalseid praktilisi tööriistu, et läbi kaasamise, teadliku juhtimise ning koostöö meeskonnaga eesmärke seada ja ellu viia.

Osaleja soovitab:

“Väga kasulikud praktilised harjutused. Meeskonna ülesanne oli mõnus: hästi tihedas ajagraafikus leida sisuline lahendus. Mulle meeldib ennast sellises olukorras proovile panna ja näha kas ideid tuleb.” Grete Adler, värbamisosakonna juht, CVKeskus.ee

• Ettevõtte strateegia elluviimine
• Mõõdikud, elluviimise tööriistad ja oskus neid kasutada
• Tulemuslikkuse võtmenäitajad, nende mõõtmine ja analüüsimine OKR (Objectives, Key Results) / KPI (Key, Performance, Indicators)
• Delegeerimine ja töötaja isikliku vastutuse võtmine
• Ootuste ja eesmärkide seadmine coachiva juhtimise võtmes, tiimi kaasamine ja vastutuse võtmise jagamine

  • Analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates
  • Rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja eesmärkidega
  • Välja töötada koos meeskonnaga võimetekohased eesmärgid, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide elluviimist

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak/h)

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

“Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“ 30.10.24 (8 ak/h) + 06.11.24 (1 ak/h)+ 20.11.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused