Kõik koolitused

Ettevõtte müügiprotsessi juhtimine

JuhidEttevõtjad
Algab: 07/11/2024Lõppeb: 15/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat

Proaktiivne müügitöö on ettevõtluses üks olulisemaid töölõike, mille tulemuslikkusele pannakse järjest enam rõhku. Tulemusliku müügi jaoks on lisaks aktiivsusele vaja ka süsteemset ja oskuslikku lähenemist. Koolituse eesmärk on kiirendada Eesti ettevõtete kasvu ja arengut varustades neid praktiliste ja eluliste teadmiste ja oskustega müügi võtmevaldkondades.

• B2B müügiprotsess ja selle osad;
• Kontaktide loomine potentsiaalsete klientidega;
• Prospekt, kvalifitseerimine ja Info kogumine
• Kliendihalduse põhimõtted;
• Kliendihalduse tarkvara;
• Müügi- ja koostöövõrgustiku juhtimine ja klientide kategoriseerimine;
• Müügijuhtimine;
• Andmete kasutamine müügitöös;
• Meeskonnajuhtimise alused;
• Müügipsühholoogia komponendid;

  • kuidas luua oma ettevõttes toimiv müügisüsteem;
  • kuidas koostada plaan müügivõrgustiku juhtimiseks;
  • kuidas tegevusi planeerida ja tulemusteni jõuda;
  • kuidas tõhusalt müüki juhtida läbi müügipsühholoogia.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused