Kõik koolitused

Finantside juhtimine tarneahelas

LogistikudOstujuhidTootmisjuhid
Algab: 12/12/2024Lõppeb: 13/12/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud

16 tundi

1 päeva

575.00 €

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Tarneahelas on finantside ja rahavoo juhtimine kriitiline ettevõtte rahavoo seisukohast. Tarneahelas liikuvad summad on suured ja oskuslik finantside juhtimine tagab ettevõtte äriedu ja jatkusuutlikkuse.

• Finantsarvestuse märksõnad: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused, bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum, kasumiaruanded. toote- ja perioodikulud. tellimuse ja protsessi kulud. kulukontod raamatupidamises, finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen),
• Juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
• Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
• Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted. Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved.
• „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs

Kuidas lugeda bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Oskab teha juhtimisotsuseid lähtuvalt kulude kokkuhoiust. Mõistab eelarve koostamise ja jälgimise vajalikkust.

Koolituspäevad 16 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

12.12.2024 – Finantside juhtimine tarneahelas (1.päev)

13.12.2024 – Finantside juhtimine tarneahelas (2.päev)

Kõik koolitused