Kõik koolitused

Hanke ja ostuprotsesside juhtimine

OstujuhidTootmisjuhidLogistikud
Algab: 16/01/2025Lõppeb: 17/01/2025

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud

16 tundi

1 päeva

575.00 €

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Hanke ja ostutegevuste olulisuses ei kahtle keegi. Mooduli käigus on võimalik teada saada hanke ja ostutegevuste olulisus ettevõtte tarneahela protsesside juhtimisel ja efektiivsuse saavutamisel.

• Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist.
• Ostuprotsessi juhtimine standardiseerimine, tsentraliseerimisest ja automatiseerimine.
• Hanke- ja ostutegevuste globaliseerumine.

Teeb vahet hakimisel ja ostmisel, mõistab hankijate kaardistamise, pakkumiste koostamise, hankelepingute sõlmimise ja strateegilise partnerluse olulisust.

Koolituspäevad 16 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

16.01.2025 – Hanke ja ostuprotsesside juhtimine (1.päev)

17.01.2025 – Hanke ja ostuprotsesside juhtimine (2.päev)

Kõik koolitused