Kõik koolitused

Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks

EttevõtjadJuhid
Algab: 19/03/2025Lõppeb: 09/04/2025

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

3 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

“Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks“

Asu arenguteekonnale, kus enesejuhitud õppimine viib sind lähemale tulemuslikkuse kasvule juhina.

Eesmärk: Saada aru endast kui õppijast läbi analüüsi ja refleksiooni. Saada teadlikuks endast kui isejuhtivast õppijast ja kasutada uut oskust enesearengu tegevuskava loomisel ja elluviimisel, et arendada end tulevikukindlaks liidriks.

• Juhi enesearengu ja kompetentside inventuur
• Enesejuhtimise ja teadlikkuse vajalikkus, tööriist(ad), nende kasutamine
• Igapäevaste õpiampsude ja refleksiooni kavandamine päevaplaani, kasutades kaasaegseid õpimeetodeid
• Stressijuhtimine, läbipõlemine ja vaimne tervis
• Õppiva organisatsiooni põhimõtted ja oskus neid rakendada oma tiimis

Koolitusmooduli läbinu osaleja oskab:

  • Analüüsida ennast, kui õppija ja oskab leida endale sobiva õppimismudeli
  • Koostada endale personaalne professionaalne arengukava (PAK)

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

“Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks“ 19.03.25 (8 ak/h) + 26.03.25 (1 ak/h) + 09.04.25 (4 ak/h)

Kõik koolitused