Kõik koolitused

Kaosest kord: meisterlik ajajuhtimine

JuhidEttevõtjad
Algab: 25/09/2024Lõppeb: 16/10/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

3 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Ajajuhtimise tehnikad koos juhi oskuste analüüsimisega, mis viivad sind kaosest korda ja teevad sind oma aja peremeheks. See koolitus keskendub juhi oskuste ja rolli analüüsile ning ajajuhtimise tehnikatele, mis aitavad sul kaoses selguse leida. Efektiivse juhtimise põhimõtete osas keskendume eesmärkide seadmisele ja prioritiseerimisele, õpetades praktilisi tehnikaid, mis aitavad teil juhtida oma meeskonda tõhusalt ja saavutada seatud eesmärke.

Eesmärk: Koolituse tulemusel õppija mõistab keskastmejuhi rolli ja oskab lähtuvalt eesmärgist oma aega ja tegevusi efektiivselt planeerida.

Osalejad kiidavad:

“Ma hindan väga seda, kui koolitaja on ise praktik. See on hästi oluline sellist laadi koolitustel, kui saad aru, et ees kõneleb inimene, kes ei ole lihtsalt õpikust endale asju selgeks teinud, vaid on ise need läbi proovinud ja endale sobivad lahendused leidnud.” Grete Adler, CVKeskus.ee

“Vajalik, sisukas ja huvitav” Meeli Eelmaa, Kalev Spa Hotell & Veekeskus

 

Juhi rollid ja baaskompetentsid, juhi tugevuste ning arenguvajaduste analüüs.
Juhi bränd, selle olulisus ning mõju ning on oluline sellega teadlikult tegeleda.
Tegevused, mis vajab juhtimist, eestvedamist ja delegeerimist?
Enesejuhtimise tehnikad ja tegevuskalendri efektiivne planeerimine.
Eesmärgistamise ja prioritiseerimise tehnikad ning tööriistad.

Koolitusmooduli läbinud osaleja oskab:

  • rakendada juhtimise baaskompetentse ja analüüsida ennast juhina;
  • planeerida teadlikult enda tegevusi rakendades mõnda ajajuhtimise tehnikat.

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak/h)

 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste rakendamise meeskonnas/ogranisatsioonis ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

 

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

“Kaosest kord: meisterlik ajajuhtimine“ 25.09.24 (8 ak/h) + 1.10.24 (1 ak/h) + 16.10.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused