Kõik koolitused

Kvaliteedijuhtimine

OstujuhidTootmisjuhidLogistikud
Algas: 16/05/2024Lõppes: 17/05/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud

16 tundi

1 päeva

575.00 €

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

See tarneahelajuhi arenguprogrammi viimane moodul võtab kokku kõik eelneva. Tutvustamisele tulevad erinevad efektiivsuse tööriistad. Samuti räägitakse jätkusuutlikust ja vastutustundlikust ettevõtlusest.

• Mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti?
• Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat.
• Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.
• Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.
• Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega.
• Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse.
• Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga.
• Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks.
• Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid

  • Miks on vaja kvaliteeti mõõta;
  • kuidas andmeid analüüsida ja esitleda;
  • kuidas neid teadmisi ettevõtte arengustrateegias ära kasutada.

 

Koolituspäevad 16 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

16.05.2024 – Kvaliteedijuhtimine (1.päev)

17.05.2024 – Kvaliteedijuhtimine (2.päev)

Kõik koolitused