Kõik koolitused

Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi

EttevõtjadJuhid
Algab: 27/11/2024Lõppeb: 18/12/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

3 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Juhina ei pea sa mitte ainult reageerima muudatustele, vaid pead olema ka see, kes muudatuste vajalikkust näeb ja nende elluviimist juhib.

Eesmärk: Tutvustada muudatuste vorme organisatsioonis ning arendada keskasmejuhtide kompetentse muudatustele reageerimisel, kommunikeerimisel ja juhtimisel.

Osalenud kiidavad:

„Väga huvitav ja õpetlik teekond ning inspireerivad ja arendavad grupikaaslased. Tunnen, et see päev on igati vajalik minu enesearengule.“ Meeli Eelmaa, veekeskuse juht, Kalev Spa Hotell & Veekeskus.

„Mulle väga meeldib, kuidas programm on üles ehitatud. Algul sissejuhatus ning siis koolituspäeval ülevaade teemadest, mida toetavad praktilised ülesanded. Nii saab õppida parimatelt tegijatelt ja grupikaaslastelt. Väga äge kombo!“ Marina Gutel-Reile, Stillabunt OÜ tegevjuht.

• Muutuste ja muudatuste olemused organisatsioonis
• Keskastme juhi roll nende elluviimisel
• Erinevates muudatuste etappides kasutatavad juhtimisstiilid. Protsess muudatuste elluviimisel
• Kommunikatsioon muudatuste perioodil ja parimad praktikad muudatuste ellu viimisel.

Koolitusmooduli läbinud osaleja oskab:

  • Analüüsida muudatuste vajalikkust ja oskab rakendada nende kommunikeerimise asjakohaseid võtteid.
  • Valida välja sobivaima meetodi muudatuste rakendamiseks erinevates muudatuste etappides.
  • Koostada plaani meeskonna kaasamiseks muudatuste elluviimisel.

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak/h)

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

“Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“ 27.11.24 (8 ak/h) + 04.12.24 (1 ak/h)+ 18.12.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused