Kõik koolitused

Sillalooja: organisatsiooni- kultuuri arendamine

EttevõtjadJuhid
Algab: 25/09/2024Lõppeb: 16/10/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

3 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

“Sillalooja: organisatsioonikultuuri arendamine“

Õpi saama sillaks, kes ühendab eri osakonnad ja loob tugeva ning jätkusuutliku organisatsioonikultuuri.

Eesmärk: Koolituse tulemusel õppija mõistab keskastmejuhi rolli organisatsioonis ja oskab läbi efektiivse kommunikatsiooni viia meeskonnale organisatsiooni missiooni, visiooni ja strateegilised eesmärgid.

Osalejad on öelnud:

“Teemad on olulised, järjestus on olnud hea ja siduv. Iga eelnev toetab järgmist. Teemad hoiavad igapäevase mõttekäigu ja tegutsemise fookuses, et mitte langeda tavapärasesse tulekahjukustutamise võrku.” Grete Adler, CVKeskus.ee 

“Minu jaoks on olnud väga oluline lisaks koolitajatele ka koolitatavate kõrge tase. Kõikide reaalsed kogemused on need, mille pärast koolitusest saadavad teadmised on igapäevatöös rakendatavad. Samuti annavad koolitajate ja grupi teadmised tõuke arusaamiste poole, millist käitumist vältida.” Hanna Niitmets, Kühne+Nagel Tallinn IT Centre

“Põnev ja arendav teekond, ootan järgmist etappi” Rutt Kivitare 

 

• Keskastme juht kui ettevõte eesmärkide ja visiooni “tõlkija” meeskonnale
• Juht kui tähenduste looja, andja ja tõlgendaja ehk info ja otsuste mõtestaja
• Juhi roll kontrollida seatud eesmärkide ja väärtuste järgimist

Koolitusmooduli läbinud osaleja oskab:

  • Analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates
  • Rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja strateegiliste eesmärkidega
  • Organisatsiooni kultuuri analüüs, tääriistad kujundamiseks.
  • Kommunikatsiooni planeerimine

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak/h)

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

“Sillalooja: organisatsiooni kultuuri arendamine“ 25.09.24 (8 ak/h) + 01.10.24(1 ak/h) 16.10.02.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused