Kõik koolitused

Strateegia loomine äriturul

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 26/09/2024Lõppeb: 04/10/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

B2B ehk äriturg on keerulisem kui tarbijaturg ning edu saavutamiseks on vaja teisiti mõelda. Edukad ärituru strateegiad on komplekssemad ja mitmetahulisemad. Erinevad ärituru segmendid ja lahendused eristumiseks loovad võimalused uue kasvu saavutamiseks.

Koolitusel õpid analüüsima oma ettevõtte väärtusahelat ning seda optimeerima, et pakkuda oma klientidele suuremat väärtust ja eristuda konkurentidest.

Koolitusel tutvutakse ka võtmekliendi halduse põhimõtetega (KAM – Key Account Management), mis aitavad teil säilitada ja arendada pikaajalisi suhteid oma kõige olulisemate klientidega.

“Koolitaja edastas selgelt ja arusaadavalt minu jaoks võõrast B2B strateegiat ning õpetas kasutama uusi tööriistu. Äärmiselt tore oli tutvuda tipptasemel koolitajaga ja muidugi teiste osalejatega.”Mari-Lii Hirsik, turundusspetsialist

• Strateegia loomine B2B turul, eesmärgistamine ja mõõtmine;
• Segmenteerimine B2B turul;
• Väärtusahel;
• Kontaktide genereerimine ja soojendamine;
• Võtmekliendi halduse põhimõtted (KAM Key Account Management);

  • mis on B2B strateegia;
  • kuidas segmenteeritakse B2B turgu, eristumine B2B turul;
  • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
  • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
  • mis on KAM ja kuidas seda kasutada.

 

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused