Kõik koolitused

Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama

EttevõtjadJuhid
Algab: 21/08/2024Lõppeb: 18/09/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

35 tundi

4 nädalat

525.00 €

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Saavuta sünergia, tugevdades meeskonda ja õppides kunsti, kuidas juhtida meeskonda tõhusalt ja innustada iga meeskonnaliiget särama.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija juhtida meeskonda kasutades kogu tiimi võimalikku potentsiaali. Koolituse läbinu kasutab meeskonna loomise ja võimestamise meetodeid.

Osalejad soovitavad:

“Väga hea praktiline ja hoogne.” Hanna Niitmets, Kühne+Nagel Tallinn IT Centre

“Nii koolitajate kui ka osalejate kogemuste jagamine avas uusi vaatenurki ning aitas hästi mõtestada teemasid.” Peeter Schmidt, Juhthunt OÜ

“Väga hästi ehitatud, dünaamiline, teooria, praktika, iseseisva töö tasakaal. Mulle väga meeldiv, tunnen, et on täpselt see, mis mul hetkel vajalik.” Marina Gutel-Reile, tegevjuht, Stillabunt  OÜ

• Autentne ja inspireeriv juht. Milline on autente ja inspireeriv juht ning selle mõju organisatsioonile.
• Tiimi profiili loomine ja analüüs, avatud ja “turvalise” tiimi loomine.
• Tugevuste põhine juhtimine, kuidas läbi teadlikku meeskonna juhtimise saavutada suurem efekt väiksema kuluga.
• Koostöökogemuse kujundamine, delegeerimine, vastutamine.

Koolitusmooduli läbinud osaleja oskab:

  • valida asjakohase tiimi profiili analüüsimise tööriista ja seda kasutada;
  • praktikas rakendada meeskonna arendamise ja võimestamise meetodeid.

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

  • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest (2 ak/h)
  • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast (8 ak/h)
  • praktilistest iseseisvatest ülesannetest, mida meeskonnas rakendada ja teemat toetavate õppematerjalide läbi töötamisest (20 ak/h)
  • õppeprotsessi käiku peegeldavast vahevaate sessioonist (1 ak/h)
  • tagasiside ja parimate praktikate jagamise sessioonist (4 ak/h)

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste rakendamise meeskonnas/ogranisatsioonis ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusmoodul sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

 

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

“Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama“ 21.08.24 (8 ak/h) +28.08.24(1 ak/h)+ 18.09.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused