Kõik koolitused

UUS! Juhtide tähelend

Juhid
Algab: 28/05/2024Lõppeb: 18/06/2024

Registreeri siin

16 tundi

3 nädalat

Tasuta

Pilootprojekt on tasuta ja sisaldab psühholoogilise turvalisuse eeltesti, kahte töötuba kogenenud mentoritega, osalejate tulemuste mõõtmist tiimides. Projekti lõpus teed rahalise panuse noorte juhtide stipendiumifondi vastavalt väljakutsest tekkinud mõjule.

Tähelend on noorte ja julgete juhtide kogukond, kes õpivad ja arenevad koos läbides sarnaseid väljakutseid. Meie eesmärk on anda tööriistad, et suudaksid luua võimalikult suurt positiivset mõju oma tiimidele ja nautida juhi rolli. Siin on meie esimene piloot, mille teemaks on psühholoogilise turvalisuse loomine meeskonnas. Tule meiega Tähelennule! Enne alustamist palun täida test, et me saaksime aru, mida sa juba hästi oskad: https://bit.ly/tahelend-test

  • Töötubades arutame läbi testi tulemused ning viisid, kuidas neid erinevates meeskondades rakendada.
  • Iga osaleja valib endale ühe väljakutse, mille rakendamisel meeskonnas psühholoogilist turvalisust arendada.
  • Meeskonnad annavad tagasiside oma juhtide töö tulemusele.
  • Lõpuseminaril jagame tulemusi ja parimaid praktikaid.

Pilootväljakutse teema on psühholoogiline turvalisus ja selle loomine meeskonnas.

  • mis on psühholoogiline turvalisus ja kuidas seda meeskonnas luua,
  • kuidas rakendada vähemalt ühte psühholoogilise turvalisuse loomise elementi oma meeskonnas,
  • kuidas analüüsida psühholoogilise turvalisuse seisu oma meeskonnas.

Kontaktõpe on 8 akadeemilist tundi, millele lisandub 8 tunni ulatuses psühholoogilise turvalisuse viiside rakendamine oma meeskonnas.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitus toimuvad olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 28.05.24 (4 ak/h) + 18.06.24 (4 ak/h)

Kõik koolitused