Kõik koolitused

Teenuste strateegia

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 28/11/2024Lõppeb: 06/12/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Teenustemajandus on järjest suurema osakaaluga ning paljud ettevõtted on teenustepõhised. Samas teenuste olemus ja väärtusloome erinevad oluliselt klassikalisest toodete-põhisest lähenemisest.

“Koolitaja oli väga asjatundlik, süsteemne, kaasav! Koolituspäev oli köitvalt sisutihe, praktiline ja inspireeriv.“ Mari-Lii Hirsik, turundusspetsialist

• Teenuste eripära ja sellest tekkivad nõuded väärtusloomele;
• Teenuste strateegia, arendus ja kvaliteedi kontroll;
• Teenuste hinnakujundus;
• Väärtuspakkumise loomine;
• Teenuste juhtimine.

  • kuidas erinevad tooted teenustest ning kuidas seda teenuste äris ära kasutada;
  • kuidas arendatakse teenuskontseptsioone;
  • kuidas juhitakse teenuste kvaliteeti;
  • kuidas kujundadakse teenuste hindu;
  • kuidas luuakse tasakaalustatud väärtuspakkumine klientidele, töötajatele ja omanikele;
  • mis on siseturundus ja kuidas seda kasutada;
  • kuidas analüüsida oma ettevõtmist läbi erinevate teenuskontseptsioonide mudelite;
  • kuidas koostada lihtsamat tasakaalustatud väärtuspakkumist klientidele, töötajatele ja omanikele.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused