Kõik koolitused

Turuanalüüs

TurundajadTurundusjuhidJuhid
Algab: 14/12/2023Lõppeb: 14/12/2023

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

8 tundi

1 päeva

370.00 €

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Turuanalüüs on turunduse üks alustalasid, ilma milleta ei saa hakkama ükski turundaja. Olenemata sellest, kas analüüs tellitakse või viiakse ise läbi, on vaja teada uuringukvaliteeti määravaid tegureid ja osata ebakvaliteetse uuringu riske ennetada. Turunduses on oluline ROI (Return on Investment) ja see ei tulene mitte odavatest läbiviimiskuludest, vaid asjatundlikkusest.

 

Sihtrühm – kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 •          Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 •        Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 •        Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 •        Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

• Valimi ja andemekogumise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) meetodid;
• Küsimustiku koostamine ja vastajate valik;
• Andmeanalüüsi võtted ja aruandlus;
• Jätku-uuringud;
• Teisesed andmeallikad.

 • missuguseid turu-uuringu meetodeid erinevate probleemide lahendamiseks kasutada;
 • kuidas leida sobiv andmekogumisviis;
 • kuidas määrata sobiv valim;
 • kuidas koostada uuringu küsimustikku ja valida vastajaid;
 • kuidas analüüsida andmeid ja koostada aruanne;
 • kuidas koostada ja läbi viia lihtsamat turu-uuringut;
 • kuidas analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab ühte kodust tööd. Koolituse maht kokku on 18 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Kõik koolitused