Kõik koolitused

Turuanalüüs

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 30/05/2024Lõppeb: 07/06/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

20 tundi

1 nädal

470.00 €

Koolituse hind 470€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Turuanalüüs on ettevõtluse olulisi alustalasid. Olenemata sellest, kas analüüs tellitakse või viiakse ise läbi, on vaja teada uuringukvaliteeti määravaid tegureid ja osata ebakvaliteetse uuringu riske ennetada.

Sihtrühm – kellele on neid teadmisi vaja?

  •        Ettevõtjad, kes soovivad ettevõtlusega alustada või oma ettevõtet kasvatada
  •        Tegevjuhid alustavates kasvuettevõtetes 

 „Professionaalne ja meeldiv suhtlus enne koolitust, põhjalikud materjalid, tipptasemel koolitaja ning väga kasulikud nõuanded edaspidiseks tegevuseks. Suur tänu teile!“  Mari- Lii Hirsik, turundusspetsialist 

• Turuanalüüs uue toote või teenuse vajaduse selgitamiseks
• Turuanalüüs B2B ja B2C toodete turul;
• Turuinfo kogumine toodete ja teenuste arendamiseks erinevatest allikatest;
• Turuinfo analüüsi võtted toodete ja teenuse arendamiseks;
• Turu analüüsi plaani koostamine;

  • miks ja kuidas koguda turu-infot;
  • missuguseid meetoteid erinevate toote ja teenusearenduse probleemide lahendamiseks kasutada;
  • kuidas leida sobiv andmekogumisviis ja määrata valim;
  • kuidas koostada uuringut ja kasutada erinevaid andmeallikaid;
  • kuidas koostada lihtsama turu-uuringu plaani;
  • kuidas analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi. Materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks asuvad koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com/.

Peale koolituspäeva koostavad osalejad praktilise iseseisva töö (maht 10 AT), mille laevad ülesse koolituskeskkonda. Koolitaja tagasiside kodusele tööle antakse läbi Zoom keskkonna, tagasisidestamise maht on 2 AT.  Koolituse kogumaht on 20 AT.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Kõik koolitused