Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas • Visionest

Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas

KoolitusFlagship projects
Algas: 01/08/2021Lõppes: 01/12/2022

Riik: Ukraina

Maht: 157 320 EUR

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja USA Välisministeeriumi Saatkond Kiievis programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Eight“ raames.

„Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas” on koolitusprogramm Train the Trainers Pilot 2019 ja Train the Trainers 2020/2021 lõpetajatele, mille käigus osalejad (Regional Export Consultants – REСs) õppisid koos rahvusvaheliste ekspertidega kuidas koolituskursust koostada, valida sobivad tööriistu, läbi viia töötubasid ja anda tagasisidet kodutöödele. Töötasid välja uue Ukraina väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete ekspordi arendamise ja tõhustamise  koolitusprogrammi struktuuri ja sisu.

 • Kohalikud ekspordi konsultandid (RECs) lansseerisid väljatöötatud koolitusmetoodikat Pilootrogrammis Ukraina VKEde esindajate ekspordioskusi 6 kuu jooksul, augustist kuni detsembrini 2022 (vastavalt uuele projekti tegevusplaanile).
 • Ukraina VKEdele viidi läbi 6 veebipõhist töötuba ja trainer-led formaadis osalejate kodutööde tagasisidestamise kohtumised rahvusvaheliste mentorite juhendamisel.
 • Pilootprogrammi läbimiseks vajalikud nõuded täitsid ja lõpetasid edukalt 144 osalejat, neist 118 VKE-d läbisid iseseisva õppega algajate koolituse ja 26 VKE-de esindajat läbisid edasijõudnute tasemega koolituse.
 • 19 innustunud ekspordi konsultanti piloteerisid omandatud teadmisi ja oskusi eesmärgiga kasvatada seeläbi kohalike ettevõtete eksporti lähiaastatel.

Koosloome tulemusena valmisid:

 • 6 koolitusmooduli videod ja materjalid ukraina keeles
 • 6 virtuaalset töötuba ukraina keeles
 • edasijõudnute kodutööde tagasisidestamine ukraina/inglise keeles
 • online kohtumised rahvusvaheliste mentoritega

74% osalejatest teatas, et nad on oma teadmisi oluliselt täiendanud, 8% teatasid elumuutvatest paranemistest ja 11% ütles, et neil on teadmistes keskmised muutused.

 

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid ekspordi koolitajateks õppivad konsultandid programmi järgmiselt:

 • 84% osalejate enesehinnangul kasvasid projekti ajal nende senised teadmised ja oskused
 • 94 % osalejaist pidasid koolitusprojekti kasulikuks
 • 8.4 punktile 10-st väärtustati isklikku ja professionaalset arengut
 • 9.4 punktile 10-st hinnati koolituse korraldust
 • 9.9 punktile 10-punkti skaalal hindasid osalejad koostööd rahvusvaheliste mentoritega

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid kohalikud ekspordi ettevõtjad pilootprogrammi järgmiselt:

 • 93% kohalikest eksportijatest hindasid kõrgelt pilootprogrammis omandatud teadmisi
 • 9.2 punktile 10-st hindasid kõrgelt koolituse kasulikkust
 • 9.7 punktile 10-st hinnati koolituse korraldust
 • 4.8 punktile 5-punkti arvestuses hindasid ettevõtted Ukraina konsultantide oskusi
 • 93% kohalikest eksportijatest hindasid kõrgelt pilootprogrammis omandatud teadmisi

Haridusprogrammis osalejad hindasid kõrgelt koolitajate kvalifikatsioonitaset. Arvestades, et maksimaalne võimalik punktisumma on 5, oli kõigi esinejate keskmine punktisumma 4,8 punkti:

Tegevused:

Esimeses etapis avatud konkursile laekus kokku 391 avaldust , mille hulgast valiti välja 20 ettevõtet , kes osalevad koolitaja juhitud formaadis ja 240 ettevõtet kinnitati osalema omatempos. vormingus. Osalejad hõlmasid kõiki Ukraina piirkondi.

Teises etapis laekus 721 avaldust , mille hulgast valiti välja 23 ettevõtet , kes osalesid koolitaja juhitud formaadis ning ligi 420 ettevõtet kinnitati oma tempoga formaadis osalema.

Koolitajate juhitud ettevõtted esindavad väga erinevaid sektoreid: kergetööstus, masinatööstus, kosmeetikatootmine, toiduainetööstus, tootmine ja inseneritööstus elektrivarustuse, mööbli, seadmete, esmaste pakendite tootmise jne valdkondades.

Omatempoline formaat hõlmab väga erinevaid sektoreid: kergetööstus, mööbel, põllumajandus, toiduained, kondiitritooted, masinad, seadmete tootmine, kosmeetika, toitesüsteemid, turvasüsteemide arendus ja tootmine, tootmise automatiseerimine, inseneritöö, seadmete tootmine. mahutid, alkohol, valgustus, töötlemine, joogid jne.