Koolitused tellimisel • Visionest Institute

Koolitused tellimisel

*Siia oleks vaja sissejuhatavat teksti*

Uudisena pakume koostöös Genos Internationaliga:

 1. Emotsionaalse intelligentsuse oskuste hindamine: juhtimise, töökoha, müügi-profiilidega enesehindamise, 180-kraadi ja 360-kraadi hindamise võimalused
 2. Emotsionaalse kultuuri indeks mõõtmine: kolme-dimensiooniline emotsioonide mõõtmine meeskonnas – hetke-, õiglased ja mõistlikud, ideaalsed emotsioonid

*Siia oleks juttu vaja, et mis eelneks neile koolitustele*

Organisatsiooni juhtimine

Juhtimiskoolitusi viime läbi  koostöös klientidega. Alates strateegia väljatöötamisest, selle täiustamisest kuni üldjuhtimise kõigi oluliste teemadeni nagu planeerimine, motivatsioon, delegeerimine, koosolekute korraldamine jne.

 • Strateegiline juhtimine
 • Strateegia väljatöötamise ja elluviimise nõustamine
 • Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis
 • Muudatuste juhtimine
 • Kommunikatsioon organisatsioonis
 • Organisatsioonikultuur ja väärtused
 • Finantsjuhtimise ABC

Inimeste juhtimine ja arendamine

Inimeste juhtimine on organisatsioonis võtmeteema ja samas ka kõige keerulisem.  Meie treenerid on selles teemas praktikud ja omavad kogemusi, mis tulevad kasuks erinevate situatsioonide analüüsil. Meeskonna värbamine ja valik, inimeste ette valmistamine ja arendamine, motivatsioon ja töövõime säilitamine – on ainult mõned teemadest.

 • Esmatasandi juhi roll
 • Eduka juhtimise põhimõtted
 • Eestvedamine-juhist liidriks
 • Tunnustamine ja konstruktiivne tagasiside
 • Probleemide lahendamine ja otsustamine
 • Konfliktijuhtimine
 • Arenguvestlused praktikas
 • Koosolekute juhtimine
 • Koolitaja koolitus
 • Juhendav mentorlus
 • Juht ja numbrid
 • Tulemuslik meeskond-kuidas selleni jõuda

Protsesside ja ressursside juhtimine

Protsesside kaudu toimub organisatsioonis väärtuse loomine. Protsesside ja ressursside juhtimise põhitõdede rakendamine võimaldab parandada organisatsioonide tulemuslikkust ja efektiivsust.

 • Edukas esmatasandi juht tootmisettevõttes
 • Projekti juhtimine
 • Protsessijuhtimine

Iseenda juhtimine ja arendamine

Iseendaga toimetulek on vast üks keerulisemaid valdkondi ja samas kõige algus.  Õnneks on olemas meetodid, tehnikad ja kogemused, mis aitavad meid enda motiveerimisel, aja planeerimisel, rasketes olukordades hakkamasaamisel ja iseenda arengu planeerimisel.

 • Enda juhtimine ajas
 • Enese-ja stressijuhtimine
 • Enesemotivatsioon
 • Läbirääkimisoskused praktikas
 • Iseenda juhtimine ja loovuse arendamine
 • Eesmärkide püstitamine ja saavutamine
 • Esinemisoskuste meistriklass
 • Tervise ja heaolu juhtimine

Koostööoskuste arendamine

Koostöö inimestega oma meeskonnas ja ka koostööpartneritega – see on kunst, mille aluseks on koolitus või treening.  Inimeste mõistmine, nendega kontakteerumine, nende mõjutamine ja motiveerimine on ainult mõned oskustest, mida meie treenerid on võimelised täiustama.

 • Meeskonnatöö ja rollid meeskonnas (sh.Belbin test)   NB! Võib mainida, sest Urmol on litsents
 • Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas
 • Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö
 • Kaugtöö rakendamine praktikas