Kõik artiklid

Digitaalne murrang Ukraina ülesehitamise teel: EASTi meeskonna lähenemisviis

Autor: Anna Bondar

Ukrainas algab pärast sõda muidugi väga intensiivne ülesehitustöö, aga ukrainlased teevad juba praegu, keset sõjaraskusi aktiivselt vastavaid plaane. Keskmes on mitmete sektorite moderniseerimine ja digitaliseerimine.

Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamise programm (URTF) on platvormiks piirkondlikele meeskondadele, kes panustavad oma ideedega riiklikusse ülesehitustöösse. Meeskond EAST on võtnud endale silmapaistva rolli ja teinud ettepaneku luua digitaalne platvorm – UKRAINE DIGITAL RECOVERY HUB.

Hubi visioon

Digitaalne platvorm on Ukraina süstemaatiliseks ülesehitamiseks ja arendamiseks väga oluline tööriist. Milles see seisneb ja mida pakub?

  • Hub on tsentraliseeritud teabeallikas – sidusrühmadel, töövõtjatel, investoritel ja kogukondadel on lihtne juurdepääs ajakohasele teabele, mis puudutab rekonstrueerimistöid, sh uusi tehnoloogilisi lahendusi.
  • Hub pakub suhtlemise ja koostöö platvormi, võimaldades luua uusi partnerlussuhteid, jagada teadmisi ja koolitusvõimalusi.
  • Hub pakub tõhusust: sõlmjaam peaks muutma rekonstrueerimisprotsesse sujuvamaks, tulemuseks projektide sujuvam käekäik, kulude vähenemine ja ressursside parem kasutamine.

EASTi edusammud: partnerlus

EAST on juba teinud märkimisväärsed edusamme:

  • Tehnoloogia soetamine: nad on edendanud partnerlussuhteid Ukraina tehnoloogia- ja Euroopa juhtivate ettevõtete vahel. Koostöö eesmärk on kaasata Ukraina ülesehitustöösse parimad ülemaailmsed tehnoloogiad.
  • 26. veebruaril 2024 sõlmiti koostööleping Severodonetski linna militaaradministratsiooni, Ukraina ettevõtte „Kotloturboprom” ja Saksa ettevõtte Richard Kablitz GmbH vahel. Samasugune kolmepoolne leping sõlmiti Taani ettevõttega Verdo Energy Systems A/S. Projekt hõlmab Severodonetski linna tahkete olmejäätmete töötlemise tehase ehitamist ning tootmisvõimsusi elektrienergia ja tsentraliseeritud soojusvarustuse tootmiseks, kasutades taastuvaid energiaallikaid. Samuti allkirjastati 18. aprillil 2024 koostööleping Severodonetski linna militaaradministratsiooni ja Saksa ettevõtte Rekers GmbH Maschinen ja Anlagenbau vahel, et luua Severodonetskisse võimas ehitusmaterjalide tootmiskompleks, kus kasutatakse tänapäevaseid tehnoloogiaid. Samuti kohtuti Poolas Varssavis rahvusvahelisel näitusel-konverentsil ReBuild Ukraine, kus sõlmiti kokkulepped Severodonetski kogukonna esindajate ja ettevõtete vahel.

Proovikivid ja tulevik

EAST toob kõige selle juures aga välja ka konkreetsed takistused:

  • Tehnoloogia- ja finantspartneri leidmine platvormi arendamiseks.
  • Selleks et platvorm oleks pikka aega jätkusuutlik, on vaja välja töötada tugev finantsmudel.
  • Andmete kogumine praegu okupeeritud territooriumidelt on väga raske.

Inspiratsioon Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamise programmist

EASTi meeskond hindab väga kõrgelt programmi struktuuri ja teemavaldkondi ning peab väga kasulikuks teiste meeskondadega koos õppimist-tegutsemist.

„Tänu programmile oleme saanud ettevõtluse rahvusvahelistumisest uusi teadmisi ja kogemusi ning rohkelt kasulikke kontakte. Regionaalsete rühmade koostöö on väga tõhus mehhanism. See võimaldas mitmesuguse kogemuste pagasi ja erialaga ekspertidel probleeme lahendada,“ jagab oma muljeid meeskonna liige Alexander.

UKRAINE DIGITAL RECOVERY HUB projektil on Ukraina ülesehitustöös tohutu potentsiaal. Tänu EASTi meeskonna pühendumisele ja meie kõigi toetusele on lootust, et see projekt saab läbipaistvuse ja sujuva ülesehituse nurgakiviks kogu Ukrainas. Teeme seda koos!

Programmi „Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamine“ on Visionest Institute OÜ välja arendanud koostöös Ukraina ettevõtluse ja ekspordi edendamise bürooga (EEPO) ja seda viiakse ellu Diia.Business Ukraina riikliku projekti raames.

Projekti teostatakse USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia abikoordinaatori büroo arengukoostööpartnerluse (DCP) 10. vooru raames ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) rahalisel toel.

Kõik artiklid

Veel samal teemal: