Kristel Hook-Fasser • Visionest

Kristel Hook-Fasser

Kristel on karjääri jooksul töötanud mitmetes avaliku sektori asutustes erinevates rollides, sealhulgas meeskondade, -protsesside ja projektide juhina. Aastatepikkuse kogemuse põhjal näeb ta, et juhtide väljakutseteks meeskonnaliikmete vahel on sünergia loomine, meeskonnaliikmete enesekindluse kasvatamine, motiveerimine ja probleemide lahendamise oskus.
Lisandväärtust töös inimestega toetab Kristeli puhul tegevus diplomeeritud eraperelepitajana ja juristi haridus.

Kristeli moto on: probleemidele keskendudes saame rohkem probleeme. Lahendustele keskendudes saame rohkem lahendusi.

koolitus

Algab: 09/10/2024

Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

840.00 €JuhidMüügijuhidTootmisjuhid

26 tundi

Algaja

Koolitus on spetsiaalselt loodud väiksema töökogemusega juhtidele, kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, et edukalt toime tulla oma uues juhirollis.

Juhtimine

1 päeva