Kõik koolitused

Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

JuhidMüügijuhidTootmisjuhid
Algab: 09/10/2024Lõppeb: 10/10/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Algaja

26 tundi

1 päeva

840.00 €

Hind 840€+ km sisaldab kahe koolituspäeva läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt ja ka kodutöö tagasisidestamist

See koolitus on spetsiaalselt loodud väiksema töökogemusega juhtidele, kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, et edukalt toime tulla oma uues juhirollis. Koolitus pakub põhjalikku ülevaadet juhi rollist ettevõttes ning varustab osalejaid vajalike oskuste ja teadmistega, et nad saaksid oma juhtimisülesannetega edukalt toime tulla.

Koolitusel keskendutakse uue juhina alustamisele, mis on oluline periood, kus juht peab kohanema uute vastutuste, ootuste ja väljakutsetega. Õpite praktilisi strateegiaid ja tööriistu, mis aitavad teil kiiresti sisse elada ja ülesannetega kohaneda. Koolitus annab teile kindlustunde ja juhised selleks, et saaksite alustada oma juhirolli enesekindlalt ja tõhusalt.

Koolitusel õpite tuvastama ja lahendama juhtimisega seotud väljakutseid ning omandate praktilised oskused, mis võimaldavad teil tõhusalt juhtida meeskonda ja lahendada keerulisi olukordi. Samuti saate teadmised, kuidas seada selgeid ja saavutatavaid eesmärke ning kuidas neid tõhusalt kommunikeerida oma meeskonnale.

“Toredad koolitusel osalejad ja eriti tore lektor, kes pani end kuulama ja kaasa mõtlema.” Silver Põllupüü, Tallinna Vesi AS

“Väga asjalik ja informatiivne.” Bert Piik, Watercom OÜ

Juhi roll ettevõttes (Mis on juhtimine? Millised on peamised juhtimistegevused? Juhi kompetentsid ja oskused)

Uue juhina alustamine (Kuidas saadakse juhiks? Vana töö jätmine ja uue alustamine. Alguse raskused ja nende ületamine. Juhi ebaedu põhjused)

Juhtimisprobleemid
• Millised probleemid on olulised?
• Probleemide peamised põhjused
• Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine
• Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
• Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
• Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
• Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine
• Tööõigus ja töösuhted
• Ametikirjeldused ja standardid
• Milleks on vaja plaane?
• Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
• Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine
• Miks ja mida on vaja delegeerida?
• Kuidas ja kellele delegeerida?
• Mis takistab delegeerimist?
• Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine
• Kes ja mida kontrollib?
• Millal ja kuidas kontrollida?
• Hinnangu ja tagasiside andmine
• Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine
• Meeskonnatöö põhimõtted
• Meeskonna kujunemine ja arenemine
• Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
• Meeskonnaga suhtlemine
• Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
• Kindluse saavutamine

Motiveerimine
• Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
• Motivatsiooni olemus ja sisu
• Stimulatsioon ja motivatsioon
• Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
• Motivatsioonisüsteemi kujundamine
Päeva kokkuvõte

• mis on juhtimise olemus

• kuidas senisest paremini tööd jaotada ja delegeerida

• kuidas leida võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks

• kuidas inimesi oskuslikumalt motiveerida

Koolituse kogumaht on 26 AT. Koolituspäevad 16 AT auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast

Visionest Institute’i koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

09.10.24 – 10.10.2024 – Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

Kõik koolitused