Moonika Kiop • Visionest

Moonika Kiop

Moonika Kiop oli üks Creatum loovagentuuri asutajatest aastal 2008, juhtides agentuuri kuni 2020 aastani. Alates 2020 arendab ja juhib ta kiop.agency-t – täisteenus klasteragentuuri, mille eesmärk on pakkuda klientidele turundus- ja loovteenuseid nii Eestisse kui väljaspoole. Tal on 17-aastane laiahaardeline turunduskogemus alustades erinevate uuringute läbiviimisest (online paneelid, fookusgrupiuuringud), turundusstrateegia, -plaanide, -tegevuskavade kirjutamisest, positsioneeringu protsesside läbiviimisest, graafilise disaini projektide juhtimisest ja digidisaini projektide juhtimisest (veebi infosüsteemide loomine, veebidisain, veebi koodimisprojektide juhtimine) lõpetades viidandusprojektide, näituste, trükiste jmt turundust puudutavate tegevustega.

Moonika Kiop on teinud tööstööd Telia, TV3, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Bang & Bonsomeri, SEB pangaga, Sisekaitseakadeemiaga, Maaeluministeeriumiga, Põllumajandusametiga, Kohtla-Järve Gümnaasiumiga, Sotsiaalministeeriumiga, Lennusadamaga, Meremuuseumiga, Tallinna Teletorniga ja paljude teiste ettevõtete ja isikutega.

koolitus

Algab: 03/10/2024

Kommunikatsioon ja meedia

470.00 €EttevõtjadTurundajad

20 tundi

Kesktase

Koolitus annab võimaluse paremini mõista ja kasutada kommunikatsiooni ja meedia võimalusi oma töös.

Turundus

1 nädal

programm

Algab: 25/04/2024

Turundusprogramm edasijõudnule

2,280.00 €EttevõtjadKommunikatsioonijuhidTurundajadTurundusjuhid

120 tundi

Edasijõudnud

Koolitusprogramm on loodud Eesti ja rahvusvaheliste ärikliendimüüjate ning -juhtide jaoks, et tugevdada ärikliendistrateegiat ning parandada äriklienditurunduse ja müügipõhimõtteid

Turundus

6 kuud

revision

Algas: 05/10/2023

UUS! Turundusprogramm edasijõudnule

2,080.00 €

48 tundi

Koolitusprogramm on loodud Eesti ja rahvusvaheliste ärikliendimüüjate ning -juhtide jaoks, et tugevdada ärikliendistrateegiat ning parandada äriklienditurunduse ja müügipõhimõtteid

2 kuud