Kõik koolitused

Kommunikatsioon ja meedia

EttevõtjadTurundajad
Algab: 29/02/2024Lõppeb: 29/02/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

21 tundi

1 päeva

370.00 €

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Kommunikatsioonis on kampaaniad klientide mõjutamiseks üks olulisemaid tööviise. Kampaaniate planeerimise, elluviimise ja tulemuste mõõtmise oskused on olulised oskused, mida praktikas palju vaja läheb. Koolitus aitab osalejatel arendada olulisi oskusi ja teadmisi, mis on väärtuslikud nii isiklikus kui ka professionaalses elus. See annab võimaluse paremini mõista ja kasutada kommunikatsiooni ja meedia võimalusi ning avab uksi mitmetele huvitavatele karjäärivõimalustele.

Kampaania eesmärkide püstitamine;
Turunduskommunikatsiooni meetmete valik (ATL ja BTL);
Pakkumise ja sõnumi koostamine;
Kommunikatsioonikanalite valik ja meediaplaneerimine;
Kampaania analüüs;
Kampaania briifi koostamine.

  • kuidas kampaaniale eesmärke püstitada;
  • kuidas valida kampaania jaoks sobivaid turunduskommunikatsiooni meetmeid;
  • millest lähtuda pakkumise ja sõnumi koostamisel;
  • kuidas valida kommunikatsioonikanaleid ja planeerida meediat;
  • kuidas analüüsida kampaaniat;
  • kuidas koostada kampaania briifi.

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://visionestinstitute.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Visionest Institute’i koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

 

Kõik koolitused