Projektid • Visionest

Projektid

Flagship projects

Algas: 01/06/2021

Teenuste ekspordi programm Ukrainas

Koolitus, Rahvusvaheline

Vaata projekti

Other projects

Algas: 02/11/2023

Sündmuste välisturu võimekuse arendamise programm

Mentorlus, Koolitus

Koolitusprogrammi raames toimus viis koolituspäeva, kui kohtuti üheskoos koolitusklassis, ning 10h personaalset juhendamist igale sündmusele. Koolitusprogramm oli intensiivne ja tegevused osalejate jaoks viidi läbi kolme kuu jooksul. Intensiivne programm hoidis ühest küljest osalejate fookuse aktiivselt koolitusteemadel, aga teisest küljest nõudis pingutust, et kõike kaasa teha. Personaalne juhendamine aitas sündmusel keskenduda just tema jaoks olulistele teemadele […]

Vaata projekti

Other projects

Algab: 17/03/2021

Ekspordivägi: Teadmussiirde programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas

Koolitus, Mentorlus

Koolitusprogramm koosnes koolitustest, õppereisidest ja infopäevadest. Lisaks toimusid osalevatele ettevõtetele individuaalsed juhendamised. Koolitusprogramm algas avakonverentsiga ning lõppes lõpukonverentsiga. Koolitusprogrammi vältel oli võimalik kuulata podcaste.

Vaata projekti

Flagship projects

Algas: 01/08/2021

Ukraina ekspordikonsultantide arenguprogramm, 2. tsükkel

Rahvusvaheline, Koolitus

Ukraina ekspordikonsultantide arenguprogrammi 2. tsükkel ühendab veebipõhise õppe juhtivate rahvusvaheliste ekspertidega: 7 haridusmoodulit, 7 veebipõhist töötuba 2 päeva jooksul (COVID-19 tõttu toimusid kõik üritused kuni 2022. aasta lõpuni veebis), staatuse kontrolli koosolekud, mentorlus- ja tagasisidesessioonid ning lõplik tagasisidesessioonide päev. Programm aitab omandada praktilisi konsultatsioonioskusi ja arendab arusaamist ettevõtetega suhtlemise mehhanismist. Programm viidi ellu gamefication-vormis Ukraina […]

Vaata projekti

Flagship projects

Algas: 01/08/2021

Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas

Koolitus

Tegevused: Esimeses etapis avatud konkursile laekus kokku 391 avaldust , mille hulgast valiti välja 20 ettevõtet , kes osalevad koolitaja juhitud formaadis ja 240 ettevõtet kinnitati osalema omatempos. vormingus. Osalejad hõlmasid kõiki Ukraina piirkondi. Teises etapis laekus 721 avaldust , mille hulgast valiti välja 23 ettevõtet , kes osalesid koolitaja juhitud formaadis ning ligi 420 […]

Vaata projekti

Other projects

Algas: 01/06/2020

Ekspordi konsultantide arenguprogramm Ukrainas

Koolitus

Tegevused: Antud koolitusprogramm osutus Ukrainas tõeliselt unikaalseks mitte ainult projekti sisu ja lõpptulemuse tõttu, vaid ka uuenduslike õppemeetodite tõttu. Värbasime 10 tiimi 13-nest erinevast regioonist, kokku 67 osalejat. Laekus 462 avaldust, eelistatult valisime programmi naisettevõtjaid. Õppetöö toimus tiimides, nii iseseisva õppena kui ka praktilise kogemusena. Koolitustegevused toimusid virtuaalselt tänu COVID-19 laialdasele levikule.

Vaata projekti

Flagship projects

Algas: 01/03/2022

Turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse arenguprogramm

Turundus, Koolitus

Arenguprogramm edendamaks külalislahkust Eesti turismiettevõtetes ja sihtkohtades ning seeläbi tõsta turismiettevõtete ja sihtkohade arendus- ja turundusorganisatsioonide teadlikkust, külastajate rahulolu ning ettevõtete ja sihtkohtade konkurentsivõimet turismis nii sise- kui välisturgudel.

Vaata projekti

Other projects

Algab: 15/09/2021

Kultuuriliider

Koolitus

Tegevused: Koolitusprogramm viidi läbi kahele grupile.   Koolitusprogramm koosnes: sissejuhatavast veebiseminarist 12 koolituspäevast praktilistest iseseisvatest töödest oma töökohal 10-st koolituse järgsest veebikohtumist koolitajaga tagasiside saamiseks töövarjutamisest vajadusel personaalsest coachingust/mentorlusest   Koolitusprogrammi metoodika rõhuasetus oli tänapäevastel ja/või aegumatutel juhtimisteooriatel ja käsitlustel. Läbivalt kasutati interaktiivseid ja uuenduslikke arengumeetodeid.

Vaata projekti