Kõik koolitused

“Dünaamilise juhtimise meistriklass” keskastmejuhtide koolitusprogramm

EttevõtjadJuhid
Algab: 18/09/2024Lõppeb: 09/04/2025

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

210 tundi

6 kuud

3,150.00 €

Koolitusprogrammi hind 3150€ + km (Kokku 6- moodulit) sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat. Ühe mooduli hinnaks on 525€ +km.

Programm on loodud meeskonnajuhtidele, kes on teadlikud oma rollist ja vastutusest ning tahavad saada tõhusaks juhiks, tippmeistriks oma valdkonnas. Kelle ülesandeks on kaasata oma meeskondasid püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja juhtida inimesi läbi pingeliste olukordade, mis tekivad tänapäevases kiiresti muutuvas dünaamilises maailmas.

Programm on üles ehitatud kiire ja efektiivse õppimise põhimõttel – iga moodul toimib nagu minisprint, keskmes keskastme juhi jaoks olulised teemad. Varustame sind tööriistadega, mida saad kohe programmi käigus oma meeskonnas katsetada ja protsessist õppida.

Dünaamilise juhtimise meistriklassi programm annab juhile väärtuslikke tööriistu ja viib ta kurssi sammudega, mis tagavad nii isikliku kui ka meeskondliku edu.

 

Koolitusprogrammi läbinud õppija oskab:

 • rakendada juhtimise baaskompetentse ja analüüsida ennast juhina;
 • planeerida teadlikult enda tegevusi rakendades mõnda ajajuhtimise tehnikat;
 • valida asjakohase tiimi profiili analüüsimise tööriista ja seda kasutada;
 • praktikas rakendada meeskonna arendamise ja võimestamise meetodeid;
 • analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates;
 • rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja eesmärkidega;
 • välja töötada koos meeskonnaga võimetekohased eesmärgid, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide elluviimist;
 • suunata tiimiliikmeid konkreetsete eesmärkide ja alameesmärkide seadmisel ning kaasava vastutuse võtmisel;
 • kasutada coachiva juhtimise oskusi seatud eesmärkide püstitamisel;
 • tagada meeskonnaga kokkulepitud eesmärkide saavutamine ehk elluviimine;
 • analüüsida muudatuste vajalikkust ja oskab rakendada nende kommunikeerimise asjakohaseid võtteid;
 • valida välja sobivaima meetodi muudatuste rakendamiseks erinevates muudatuste etappides;
 • koostada plaani meeskonna kaasamiseks muudatuste elluviimisel;
 • analüüsida ennast, kui õppija ja oskab leida endale sobiva õppimismudeli;
 • koostada endale personaalne professionaalne arengukava (PAK).

Ühe koolitusmooduli maht on 35 AT, millest auditoorset tööd on 13 AT tundi ja iseseisvat tööd 22 AT.

Koolitusprogrammis on kokku 6 eraldiseisvat  õppemoodulit kogumahuga 210 AT.

Koolitusprogramm koosneb aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavatest koolituspäevadest ning praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega.

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusprogramm sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Visionest Institute’i koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Õpiteekonda sissejuhatav veebiseminar 18.09.24 kell 11:00- 12:00

“Kaosest kord: meisterlik ajajuhtimine“ 25.09.24 (8 ak/h) + 1.10.24 (1 ak/h) +  16.10.24 (4 ak/h)

“Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama“ 29.10.24 (8 ak/h) +6.11.24 (1 ak/h) +  20.11.24 (4 ak/h)

“Sillalooja: organisatsioonikultuuri arendamine“ 27.11.24 (8 ak/h) + 4.12.24 (1 ak/h) + 18.12.24 (4 ak/h)

“Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“ 08.01.25 (8 ak/h) + 15.01.25 (1 ak/h) + 05.02.25 (4 ak/h)

Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“  12.02.25 (8 ak/h) +18.02.25 (1 ak/h) + 12.03.25 (4 ak/h)

“Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks“ 19.03.25 (8 ak/h) + 26.03.25 (1 ak/h) + 09.04.25 (4 ak/h)

 

Kõik koolitused