Kõik koolitused

UUS! “Dünaamilise juhtimise meistriklass” keskastmejuhtide koolitusprogramm

JuhidEttevõtjad
Algab: 17/01/2024Lõppeb: 08/05/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud, Kesktase

140 tundi

3 kuud

2,100.00 €

Koolitusprogrammi hind 2100€ + km ( 4 -moodulit) sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat. Ühe mooduli hinnaks on 525€ +km.

Koolitusprogramm on mõeldud neile, kelle ülesandeks on kaasata oma meeskondasid püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja juhtida inimesi läbi pingeliste olukordade, mis tekivad tänapäevases kiiresti muutuvas dünaamilises maailmas. Koolitusprogramm on suunatud keskastme juhtidele, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi ja muutuda seeläbi dünaamilisemaks juhiks.

19.09.23 toimunud programmi tutvustus on järelvaadatav SIIN (44 min)

Loe ka:
Dünaamilise juhtimise meistriklassi koolitajad. Juhtimiskogemusi, 2. osa
Dünaamilise juhtimise meistriklassi koolitajad. Juhtimiskogemusi

 • Rakendada juhtimise baaskompetentse ja analüüsida ennast juhina
 • Planeerida teadlikult enda tegevusi rakendades mõnda ajajuhtimise tehnikat
 • Valida asjakohase tiimi profiili analüüsimise tööriista ja seda kasutada
 • Praktikas rakendada meeskonna arendamise ja võimestamise meetodeid
 • Analüüsida enda funktsiooni juhina organisatsiooni vaates
 • Rakendada töövõtteid, mis aitavad meeskonnal luua seost organisatsiooni missiooni, väärtuste ja eesmärkidega
 • Välja töötada koos meeskonnaga võimetekohased eesmärgid, mis toetavad organisatsiooni eesmärkide elluviimist
 • Suunata tiimiliikmeid konkreetsete eesmärkide ja alameesmärkide seadmisel ning kaasava vastutuse võtmisel
 • Kasutada coachiva juhtimise oskusi seatud eesmärkide püstitamisel
 • Tagada meeskonnaga kokkulepitud eesmärkide saavutamine ehk elluviimine
 • Analüüsida muudatuste vajalikkust ja oskab rakendada nende kommunikeerimise asjakohaseid võtteid
 • Valida välja sobivaima meetodi muudatuste rakendamiseks erinevates muudatuste etappides
 • Koostada plaani meeskonna kaasamiseks muudatuste elluviimisel
 • Analüüsida ennast, kui õppija ja oskab leida endale sobiva õppimismudeli
 • Koostada endale personaalne professionaalne arengukava (PAK)

Koolitusprogramm koosneb kokku 4-st eraldiseisvast moodulist kogumahuga 140 ak. tundi, millest auditoorset tööd on 48 ak. tundi ja iseseisvat tööd 92 ak. tundi.

Ühe koolitusmooduli maht on 35 ak. tundi, millest auditoorset tööd on 12 ak. tundi ja iseseisvat tööd 23 ak. tundi.

Koolitusprogramm koosneb aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavatest koolituspäevadest ning praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega.

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat.

Koolitusprogramm sisaldab:

75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.

25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

III “Sillalooja: organisatsiooni kultuuri arendamine“ 17.01.2024 (8 ak/h) + 07.02.2024 (4 ak/h)

IV “Eesmärgi navigaator: teekond visioonini“ 14.02.2024 (8 ak/h) + 06.03.2024 (4 ak/h)

V “Muudatuste meister: käivita, suuna ja vea uuendusi“ 13.03.2024 (8 ak/h) + 03.04.2024 (4 ak/h)

VI “Juhi ennast ise: kasva tulemuslikuks juhiks“ 10.04.2024 (8 ak/h) + 08.05.2024 (4 ak/h)

Kõik koolitused