Kõik koolitused

UUS! Müük ja turundus ettevõtluses

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 30/05/2024Lõppeb: 29/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

120 tundi

5 kuud

2,280.00 €

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2280€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

See koolitusprogramm on mõeldud nii Eesti siseselt kui ka ekspordis tegelevatele ettevõtjatele selleks, et luua toimiv ärikliendistrateegia ja tegevusplaan.

Koolitusel osaleja omandab läbi praktiliste harjutuste oskused, mis võimaldavad ettevõtte müügi- ja turundusprotsesse täiustada ning saavutada paremaid tulemusi ettevõtlusmaastikul. Koolituspäevade järel teevad osalejad iseseisvalt tööd, mille arutavad läbi grupimentorluse sessioonis.

“Teie koolitustel osalemine andis mulle kindlasti juurde enesekindlust, mis tuli uuele töökohale kandideerimisel kasuks. Visionest Institute koolitustel olen õppinud turundusele strateegiliselt lähenema.”  Mari-Lii Hirsik, Barbora Eesti turundusspetsialist

“Aeg koos Visionest Institutega oli täis huvitavaid uusi teadmisi, inimesi, kes tõeliselt armastavad ja tunnevad turundust, ning uusi kontakte. Kõik loengupäevad olid väga hästi organiseeritud, koolitajad olid mitte ainult teoreetikud oma valdkonnas, vaid ka tõsised praktikud. Olen Visionest Institutele väga tänulik selle kursuse eest.” Jelizaveta Solonina, osaleja

 • mis on äriturg;
 • kuidas segmenteeritakse äriturgu;
 • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada äristrateegia loomisel;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • mis on KAM ja kuidas seda kasutada;
 • missugune on ärituru müügikanalite avamise protsess;
 • kuidas planeerida digi ja offline müüki;
 • mis tingimustele peab vastama ärituru koduleht;
 • kuidas kasutada erinevaid platvorme ärikliendini jõudmisel;
 • kuidas kasutada platvorme mõjuliidriteni jõudmiseks;
 • missugune on tõhus ärikliendi müügiprotsess;
 • kuidas pidada edukaid läbirääkimisi;
 • missuguseid strateegiaid läbirääkimistes kasutatakse;
 • mis on B2B müük ning kuidas see erineb B2C müügist;
 • millised kanalid ja platvormid on enimkasutatavad B2B müügikanalite avamises ja miks;
 • millist rolli erinevad kanalid ja tööriistad B2B müügikanalite avamisel täidavad;
 • mis on B2B strateegia;
 • kuidas segmenteeritakse B2B turgu, eristumine B2B turul;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • miks ja kuidas koguda turu-infot;
 • missuguseid meetodeid erinevate toote ja teenusearenduse probleemide lahendamiseks kasutada;
 • kuidas leida sobiv andmekogumisviis ja määrata valim;
 • kuidas koostada uuringut ja kasutada erinevaid andmeallikaid;
 • kuidas koostada lihtsama turu-uuringu plaani;
 • kuidas analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi;
 • mis on bränd ja kuidas seda ettevõttes kasutada;
 • kuidas valida brändi sihtgrupp ja positsioneerida bränd;
 • kuidas leida brändi väärtused;
 • mis on brändi kontaktipunktid (’touchpoints’) ja kuidas neid brändi loomiseks kasutada;
 • kuidas luua brändi kommunikatsioon;
 • kuidas mõõta brändi tulemust;
 • mis on agiilne projektijuhtimine ja millised on selle plussid ning miinused;
 • millised on agiilse projektijuhtimise tehnoloogilised abivahendid;
 • kuidas minna üle protsessi- ja projektipõhisest projektijuhtimiselt agiilsele projektijuhtimisele toote- ja teenusearenduses;
 • millised on agiilse projektijuhtimise põhietapid toote- ja teenusearenduses;
 • mida tuleb iga etapi läbimisel arvesse võtta;
 • kuidas koostada ettevõtte jaoks agiilse projektijuhtimise rakendamise plaan toote- ja teenusearenduses;
 • kuidas luua oma ettevõttes toimiv müügisüsteem;
 • kuidas koostada plaan müügivõrgustiku juhtimiseks;
 • kuidas tegevusi planeerida ja tulemusteni jõuda;
 • kuidas tõhusalt müüki juhtida läbi müügipsühholoogia.

Müük ja turundus ettevõtluses programmi kogumaht on kokku 120 AT. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva (kokku 48 AT), millele lisandub 12 AT iseseiseva töö tagasisidestamist koolitaja poolt online-keskkonnas. Osalejad koostavad peale iga lähiõppepäeva praktilise iseseisva töö, mille maht on 10 AT. Iseseisvad tööd esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Koduste tööde tagasiside sessioonid toimuvad Zoom keskkonnas.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid.

Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

 

Turuanalüüs: koolituspäev 30.05.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 07.06.2024;

Strateegia loomine äriturul: koolituspäev 26.09.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 04.10.2024;

Agiilne projektijuhtmine: koolituspäev 17.10.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 25.10.2024;

B2B digiturundus: koolituspäev 31.10.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 08.11.2024;

Ettevõtte müügiprotsessi juhtimine: koolituspäev 07.11.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 15.11.2024;

Ettevõtte brändi loomine: koolituspäev 21.11.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 29.11.2024;

Kõik koolitused