Kõik koolitused

Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline logistika

OstujuhidTootmisjuhidLogistikud
Algas: 18/04/2024Lõppes: 19/04/2024

Registreeri siin

Visionest Institute on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Edasijõudnud

16 tundi

1 päeva

575.00 €

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Jaotuslogistika roll kiiresti muutuvas ärikeskkonnas defineerib klienditeeninduse tulemuslikkuse. Koolitusmoodul pakub võimaluse analüüsida enda ettevõtte jaotuslogistika taset ja teada saada parimaid võimalikke praktikaid eduka klienditeeninduse valdkonnas.

• Mida tähendab Inglismaalt pärit mõiste “milk run”?
• Kas vedada kaubiku või furgooniga?
• Mitu dispetšerit on vaja, et planeerida ringile 10 tellimust päevas? Aga 1000 tellimust päevas?
• Miks kliendid tooteid tagastavad ja mis nendega pärast ette võtta?
• Mis on logistika roll keskkonnasäästlikkuses?

  • Missugune on jaotuslogistika roll ettevõtte äristrateegia elluviimisel;
  • kuidas saavutada kõrgeim võimalik klienditeenindus;
  • Kuidas on võimalik teostada jaotuslogistika keskkonda säästval viisil.

Koolituspäevad 16 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need.

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

 

18.04.2024 – Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline logistika (1.päev)

19.04.2024 – Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline logistika (2.päev)

Kõik koolitused