Kõik koolitused

UUS! Tootejuhtimine äri kasvatamiseks

EksportijadEttevõtjadJuhid
Algab: 09/05/2024Lõppeb: 22/11/2024

Registreeri siin

Visionest Institute OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kesktase

120 tundi

6 kuud

2,280.00 €

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2280€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

Tootejuhtimine äri kasvatamiseks on koolitusprogramm, mis aitab ettevõtjal luua selge pildi ja välja töötada lahendused oma ettevõtte kasvatamiseks luues uusi tooteid ja teenuseid. Koolituspäevade järel teevad osalejad iseseisvalt tööd, mille arutavad läbi grupimentorluse sessioonis. 

Ettevõtjad omandavad toote- ja teenuse arendamise ning juhtimise põhimõtted ja oskused läbi praktiliste harjutuste. Koolitusprogramm on oma olemuselt koolitatava jaoks praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

 

 • kuidas analüüsida turgu;
 • kuidas luua ettevõtte toote ja teenuse strateegiat ja plaani;
 • kuidas planeerida agiilset tootearendust;
 • kuidas toode või teenus tulemuslikult turule tuua;
 • kuidas avada online ja offline müügikanalid uue toote või teenuse jaoks;
 • mis on B2B müük ning kuidas see erineb B2C müügist;
 • millised kanalid ja platvormid on enimkasutatavad B2B müügikanalite avamises ja miks;
 • millist rolli erinevad kanalid ja tööriistad B2B müügikanalite avamisel täidavad;
 • mis on B2B strateegia;
 • kuidas segmenteeritakse B2B turgu, eristumine B2B turul;
 • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • mis on KAM ja kuidas seda kasutada;
 • kuidas seada eesmärke kasutades OKR metodoloogiat;
 • kuidas seadistada ning igapäevaselt kasutada olulisemaid äriarenduse platvorme;
 • kuidas kasutada andmeid ettevõtte äriarenduse strateegia loomisel ja igapäevases tegevuses;
 • mis on agiilne projektijuhtimine ja millised on selle plussid ning miinused;
 • millised on agiilse projektijuhtimise tehnoloogilised abivahendid;
 • kuidas minna üle protsessi- ja projektipõhisest projektijuhtimiselt agiilsele projektijuhtimisele toote- ja teenusearenduses;
 • millised on agiilse projektijuhtimise põhietapid toote- ja teenusearenduses;
 • mida tuleb iga etapi läbimisel arvesse võtta;
 • kuidas koostada ettevõtte jaoks agiilse projektijuhtimise rakendamise plaan toote- ja teenusearenduses;
 • kuidas erinevad tooted teenustest ning kuidas seda teenuste äris ära kasutada;
 • kuidas arendatakse teenuskontseptsioone;
 • kuidas juhitakse teenuste kvaliteeti;
 • kuidas kujundatakse teenuste hindu;
 • kuidas luuakse tasakaalustatud väärtuspakkumine klientidele, töötajatele ja omanikele;
 • mis on siseturundus ja kuidas seda kasutada;
 • kuidas analüüsida oma ettevõtmist läbi erinevate teenuskontseptsioonide mudelite;
 • kuidas koostada lihtsamat tasakaalustatud väärtuspakkumist klientidele, töötajatele ja omanikele.

Programmi maht kokku on 120 AT. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva (kokku 48 AT), millele lisandub 12 AT iseseiseva töö tagasisidestamist koolitaja poolt online-keskkonnas. Osalejad koostavad peale iga lähiõppepäeva praktilise iseseisva töö, mille maht on 10 AT. Iseseisvad tööd esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Koduste tööde tagasiside sessioonid toimuvad Zoom keskkonnas.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid.

Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Täienduskoolituse õppekava: Ettevõtlus

Teenuste strateegia: koolituspäev 09.05.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 17.05.2024;

Turuanalüüs: koolituspäev 30.05.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 07.06.2024;

Strateegia loomine äriturul: koolituspäev 26.09.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 04.10.2024;

Agiilne projektijuhtmine: koolituspäev 17.10.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 25.10.2024;

B2B digiturundus: koolituspäev 31.10.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 08.11.2024;

Turunduse analüütika: koolituspäev 14.11.2024, kodutööde tagasiside Zoomis 22.11.2024.

 

Kõik koolitused